Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Dalälven

Titel: Dalälven
Storlek: 17,8x11,7 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39375

Utförd | Executed
1919

Litteratur | Literature
Asplund 284, Hjert & Hjert 285, ZG 284

Etat | State
1 av 1

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: