Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Lars Mollbrink 1932 10 20 - 2018 01 30

Det är med stor sorg vi meddelar att min far, min farfar, vår kollega, vän och grundare av Mollbrinks den 30 januari 2018 stilla har somnat in.

Saknaden är enorm!

mollbrinks_LM2018-01-30_LM20180130.jpg

Lars Mollbrink startade företaget Mollbrinks Konsthandel 1957, ett familjeföretag nu i tredje generationen. Han flyttade till Uppsala under tidigt 1950-tal efter att han avslutat sin tjänstgöring som pilot inom försvarsmakten. Lars träffade sin blivande fru Anna-Lisa ”Li” och fick så småningom anställning hos ett företag som anordnade konstutställningar. Lars trivdes och bestämde sig för att fortsätta inom yrket. 1957 lämnade han sin anställning och startade ett eget företag med namnet Mollbrinks Konsthandel.

Lars berättade i utställningskatalogen för jubileumsutställningen 2017 om sina 60-år i konstens tjänst.

Mitt första möte med Gravarne, ett mindre kustsamhälle i Bohuslän, var en stor grusplan och ett redan då tämligen nedgånget Folkets Hus. I detta hus hyrde jag ett litet utrymme för Mollbrinks första utställning. Föga anade jag att det var Gravarne, som år 1963 bytte namn till Kungshamn, skulle bli min sommarvistelse de kommande 60 åren.

Företaget har vuxit från att vara ett litet enmans företag, till att idag vara en välkänd aktör på konstmarknaden. 1974 öppnades galleriet Mollbrinks Konst på Kungsgatan i Uppsala. Jag kan se dessa år som en fascinerande tidsresa. Under 60-års tid hinner vi med två generationsväxlingar med allt vad det innebär. Varje generation kommer med förändrade synsätt på livet, arbete och ser nya tekniska landvinningar, skolor och influenser från resor mm. Med detta följer även ett förändrat synsätt på konsten.

Under de senaste tjugofem åren har företagets ledning, med en mjuk övergång, övergått till min son Jan. Min sonson, Johan representerar en tredje generation i företaget. Jan och Johan är med sina gedigna kunskaper och erfarenheter synnerligen lämpade att förvalta det jag sommaren 1957 startade. För att celebrera vårt 60-års jubileum inbjuder vi till en av Sveriges genom tiderna största utställningar av Salvador Dalís skulpturer.


Uppsala, april 2017 Lars Mollbrink

Vi kommer aldrig glömma vår kära Lars!