Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Mats Åkerman

Mats Åkermans bildvärld äger rum i egen fantasiskapelse: Den Svagiska Unionen
Denna skenvärld har utvecklats ur detaljrika kartor som han redan som barn började rita. Mats skisser, kartor, tidtabeller, teckningar och målningar beskriver Den Svagiska Unionen lika mycket som hans texter. Berättelsen är viktig och blir undan för undan redogjord. Ett omfattande persongalleri med besynnerliga förvecklingar fördjupar historien.
Som en vägledning till Mats Åkermans bildvärld kan följande fakta var bra att ha till hands.
Den Svagiska Unionen
- är en stor kontinent bestående av ca 42 relativt självständiga stater. Det tar ca två och en halv dag att med tåg resa från Unionens sydliga delar upp till huvudstaden.

Huvudstaden
- heter Sveaborg, men dess invånare föredrar att benämna den som Primaborgen. Det är en stor stad med 33 arrangement, de flesta är belägna på de stora centrala öarna ”Damen” och ”Herren” vars åtta kullar är mycket sägenomspunna.
Två grandiosa floder mynnar ut i huvudstaden – Svea och Prima!

Den Gula Regionen
- är Unionens sydligaste del. Där är det varmt och skönt, palmerna vajar för Monastralen och det coelinblå havet upphör aldrig att fascinera. Centralort är universitetssätet Fleure som också är platsen för diverse FRESTELSER.

Tidpunkten
Av allt att döma så reste Rocco Rivarossi från Den Gula Regionen via staden Bas till Unionens huvudstad i mars-april 1956. Samtidigt inträffade en rad spännande episoder i huvudstaden såsom beskrivits i boken ”A LA PRIMA”.

Rocco Rivarossi
- är en medelålders välutbildad herre och en snobbig voyeur med förmåga att njuta av livets goda. Han verkar något besvärad av Mats Åkermans tilltag att skildra hans förehavanden.

Herr Herrman
- är den ständigt mallige byråchefen. I början av 60-talet går hans resebyrå Zeppo & Star i konkurs och istället öppnar han en otillbörlig mäklarfirma. När den vackra sekreteraren Juliette lämnar honom lockas han till ett besök i staden Fleure. Det är dessa FRESTELSER som denna utställning handlar om!

Han blir förbryllad när hans hustru - den vackra sekreteraren Juliette - skickar ett brev till Rivarossi. Det visar sig att det är ett lockbete och han blir frestad att göra ett besök i staden Fleure.

Det är dessa FRESTELSER som denna utställning handlar om!