Ralf Arzt

Contemporary Realism

Ralf Arzt

 

Ambitionen med mitt skapande är att få en känsla av modern fotokonst i mitt måleri och på så sätt kombinera det bästa ur dessa två världar. Fotografiets förmåga att fånga själen och utstrålningen i ett speciellt unikt ögonblick, måleriet med sin yta, finish och känsla av exklusivitet som fotografiet inte förmår att ge.

Ralf Arzt

Född i Stockholm. Studier i Nice, Frankrike för Beaux-Arts läraren Christian Geai.

 

Har sedan 1988 regelbundet medverkat på konstutställningar och samarbetat med gallerier i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Monaco.

 

Inledde 1998 internationellt samarbete med Opera Gallery, med gallerier i Paris, New York, London, Genève, Singapore, Hong Kong mfl. Medverkat på flertalet samut­ställningar på Opera Gallerys olika gallerier.


Representeras i London av Albemarle Gallery och har regelbundet medverkat på galleriets utställningar sedan samarbetet inleddes 2012.

 

Sedan 2010 representeras Ralf Arzt i Sverige av Mollbrinks konst. Galleriet har arrangerat flera separatutställningar med Ralf Arzt, förutom i galleriets fasta lokaler i Uppsala och i Kungshamn, även återkommande på Grand Hôtel i Stockholm.

Galleriet representerar även Ralf Arzt på internationella konstmässor och ledande konstmässor i Sverige, bla på antik­mässan i Älvsjö samt Nordens ledande antik och konstmässa Grand Antiques, Art & Design på Liljevlachs i Stockholm.

 

Ralf Arzt visade tidigt intresse för konst och började måla redan i tidiga tonåren. Han började som autodidakt konstnär, men utbildade sig 1996-1997 i Frankrike med specialisering på klassiska tekniker såsom skikt och lasurmåleri. Han har inte bara lärt sig att behärska dessa tekniker till fulländning, han har även med dessa tekniker som utgångspunkt lyckats utveckla och skapa sitt eget unika måleri vilket har blivit hans signum.

I sitt tidiga konstnärskap arbetade Ralf Arzt med en naivistisk inriktning. Dock har han allt efterhand sökt sig närmare det realistiska måleriets uttrycksätt och har sedan 2002 benämnts och betraktats som realistisk konstnär.

 

Ralf Arzt arbetar främst figurativt men även med storslagna havslandskap. Hans arbeten är realistiska men i varierande grad avskalade, främst hans “Nudes” är avskalade till en grad där endast det nödvändiga kvarstår för att bibehålla ett realistiskt uttrycksätt. Hans målsättning är inte att skapa ett fotorealistiskt måleri, utan ett bildspråk som tar betrak­taren bortom fotografiets värld.

 

Med stora kunskaper om mänsklig anatomi i kombination med hans unika målningstekniker skapar han ett måleri som är besläktat med fotokonsten men med måleriets utsökthet och exklusivitet. Hans finstämda målningar med dess skönhet och perfekta balans, tekniskt avancerade men så okomplicerade i sitt uttrycksätt, inger mig ett lugn som jag sällan finner i moderna konstnärers verk.

 

Jag har stor respekt och beundran för det figurativa måleriet. Få konstnärer av idag behärskar det på denna nivå och för mig är Ralf Arzt en av Nordens främsta nutida konstnärer i sin genre.

Ralf Arzt

Contemporary Realism

Ralf Arzt was born in Stockholm, Sweden. He studied in France in 1996-1997 under Beaux Arts teacher Christian Geai. Since 1988 Arzt have regularly shown at exhibitions and worked with galleries in Sweden, Norway, Denmark, Germany, UK, and Monaco.

 

In 2001, Arzt began an international collaboration with Opera Gallery, which has galleries in Paris, New York, Miami, London, Geneva, Singapore, Hong Kong, and Dubai. He has exhibited at several of the joint exhibitions at Opera Gallery’s various galleries. Since 2012 he also has exhibited regularly at Albemarle Gallery in London, UK.

 

Arzt have been represented in Sweden by Mollbrink’s Art Gallery since 2010, and the gallery has held several solo exhibitions, both in the gallery’s own premises in Uppsala and Kungshamn, and on repeated occasions at the 5-star Grand Hôtel in Stockholm.

Face XIX

Olja på duk

130x90 cm

Face XX

Olja på duk

89x130 cm

Tiänshî

Olja på duk

68x161

Underwater Beauty

Olja på duk

147x169 cm

Nude XLV

Olja på duk

88x120 cm

Face XI

Olja på duk

99x124 cm

Face IX

Olja på duk

111x115 cm

Face X

Olja på duk

111x115 cm

Seascape IX

Pigment print

Seascape XV

Olja på duk

115x160 cm

Seascape

Olja på duk

108x160 cm

Skyscape

Olja på duk

113x142 cm

Seascape XI

Olja på duk

181x148 cm

Face XII

Olja på duk

140x91 cm

Underwater Beauty V

Olja på duk

130x99 cm

Draped in Red

Olja på duk

66x125 cm

Underwater Beauty I

Pigment print

Underwater Beauty III

Pigment print