Alexander Klingspor

16-30 oktober 2021

Alexander Klingspor

16-30 October

Uppsala:

Grand opening

Saturday 16th October

Opening hours: 11 - 15

 

Sunday 17th October

Opening hours: 12-15

 

The exhibition runs in Uppsala until October 30.

Opening hours:

Weekdays 10-18 (closed for lunch 13-14)

Saturday 11-14


Contact & Addresses:

Mollbrinks, Kungsgatan 43, Uppsala. Map

 

Phon no. +46 18 148080

Sleep Visions

Ett urval av målningar som kommer visas

Cluster I

Olja på duk, 77x58 cm

Cluster II

Olja på duk, 101x75,5 cm

Portal

Olja på duk, 77x58 cm

Time No Time

 

Olja på duk, 55x100 cm

Reconstructors II 

Studie / Study

 

Olja på duk, 41x89,5 cm

Time No Time

Studie / Study

Olja på duk, 30x55 cm

Smokestacks 

Olja på duk, 45x150 cm

Untitled I 

Olja på duk, 66x107 cm

Tourist

Olja på duk, 55x145 cm

Invader

Olja på duk, 89x64 cm

Hybrid Speciation No. I

- New York City

Skulptur, brons

Untitled II

Olja på duk, 110x180 cm

Smokestacks

Studie / Study

Olja på duk, 30x100 cm

Tourist

Studie / Study

Olja på duk, 30x76 cm

Reconstructors II

 

Olja på duk, 85x200 cm

Alexander Klingspor

född 1977

Alexander Klingspor är en av Sveriges internationellt mest berömda och lovande samtida konstnärer. Han har inte gått den traditionella svenska vägen som konstnär. Istället för studier på Konsthögskolan och ett försiktigt etablissemang bland svenska gallerier valde han att som 20-åring bege sig till USA och arbeta för bland annat USA:s ledande illustratör Mark English i Kansas City. Det var hos English Klingspor på allvar funderade på att arbeta som konstnär istället som illustratör.
 

När It-bubblan sprack och illustrationsuppdragen minskade tog han steget fullt ut till att bli konstnär på heltid. Efter många nätters arbete med att dela ut morgontidningar i Atlasområdet, Stockholm, fick Klingspor inspiration till ett tiotal urbana målningar där ett tydligt tema är utanförskap. Målningarna togs med till New York och där började Klingspors framgångssaga. Steven Dimant, Arcadia Gallery, SoHo, såg genast Klingspors kvalité och tog med hans målningar till en av de viktigast konstmässorna i världen, Art Miami, bland hans första köpare var skådespelerskan Whoopi Goldberg.

Idag finns Klingspors målningar i betydande samlingar i hela världen bl.a. Iris Cantor, (Iris and B. Gerald Cantor Foundation), Salman Rushdie, Stellan Skarsgård, Michael Trescow m.fl.

Klingspor är i dag verksam med ateljéer i New York, London och Stockholm. Hans motivval har ofta ett ursprung i utanförskap men samtidigt även lockande glamorösa överdådiga scener med vanliga teman som sociala och emotionella avstånd, av begär, frosseri, avsmak och längtan. Man finner många konsthistoriska referenser i hans bildvärld. Referenser som överförts till personliga, nutida, multifigurativa och surrealistiska kompositioner som i vissa fall kan väcka motstridiga känslor.
 


Sleep Visions

english below

Dessa målningar tillkom i London under 2020 och 2021, åren vi alla kommer minnas som pandemiåren. De tomma gatorna i Fulham, Chelsea och Kensington blev en arena för mina visioner om naturen som återerövrade staden.

 

Jag flyttade till London 2019 efter elva år på Manhattan. Innan jag hunnit bekanta mig med min nya hemstad var London i full lock-down och jag låg sjuk med Covid19, isolerad i min ateljé hela mars 2020. Under tiden jag var sjuk drömde jag inte enbart om London, utan även om de platser som ligger mig varmt om hjärtat. Speciellt Stockholm och New York som format mig i mångt och mycket, men även Syd och Centralamerikas djungler och hav gjorde sig påminda i mina tankar; Peru, México och Costa Rica är länder jag återkommit till i mina resor de senaste tio åren for att samla inspiration. Jag har alltid lockats av mångfald, vare sig det är kulturell mångfald eller biodiversitet. Monokulturer är aldrig intressanta. Stora städer har oftast ett rikt diversifierat kulturellt och intellektuellt utbud. Djungler och hav är miljöer fyllda med skönhet, intriger och komplexitet. Dessa ekosystems flora och fauna erbjuder en annan sorts mångfald och drama som aldrig tråkar ut mig. Jag trivs bäst när jag spenderar min tid delad mellan storstäder och tropikerna där liv och död, lycka och lidande varvas i ett högt tempo.

 

Vårt behov av kontroll över jordens resurser och dess förödande konsekvenser är något som diskuteras mer och mer dessa dagar. I vårt kollektiva medvetande har vi börjat förstå vidden av de komplexa utmaningar som väntar och hur vi måste agera. Vissa av dessa nya målningar är tolkningar av vad som redan hänt; ekosystem som rubbas, vårt beroende av fossila bränslen etc. Min önskan

är att dessa motiv blir beskrivningar av en förgången värld, sagor vi berättar till våra barn och barnbarn om en tid som vi lämnat bakom oss och ersatt med en bättre verklighet där jordens mångfald och skönhet fortsatt får finnas kvar.

Sleep Visions

These paintings were created in London in 2020 and 2021, the years we will all remember as the pandemic years. The empty streets of Fulham, Chelsea and Kensington became an arena for my imagination of nature reconquering the city.

 

I moved to London in 2019 after spending eleven years on Manhattan. Before I got to know my new hometown, London was in full lock-down and I was sick with Covid19, isolated in my studio throughout March 2020. Whilst I was ill and physically restricted, I dreamed not only about London, but also about places that lie close to my heart. Especially Stockholm and New York, two cities which have shaped me in many ways. The jungles and seas of South and Central America appeared in my mind as well; Peru, Mexico and Costa Rica are countries I have returned to in my travels over the past ten years to gather inspiration. I have always been attracted to diversity, whether it is cultural diversity or biodiversity. Monocultures are never interesting. Large cities often have a richly diversified cultural and intellectual offer. Jungles and the sea are environments filled with beauty, intrigue and complexity. The flora and fauna of these ecosystems offer a different kind of diversity and drama that never bores me. I thrive best when I spend my time divided between big cities and the tropics where life and death, happiness and suffering alternate at a high pace.

 

Our need for control over the earth’s resources and its devastating consequences is something that is being discussed more and more these days. In our collective consciousness, we have begun to understand the breadth of the complex challenges that lie ahead and how we must act. Some of these new paintings are interpretations of what has already happened; Ecosystems that are disturbed, our dependence on fossil fuels, etc. My wish is that these motifs become descriptions of a past world, tales we tell our children and grandchildren about a time we have left behind and replaced with a better reality where the earth’s diversity and beauty may still remain.